Беломорски

Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 59
Етаж: 2
Етажност: 4
Цена: 46397€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 63
Етаж: 3
Етажност: 4
Цена: 49790€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 56
Етаж: 1
Етажност: 4
Цена: 51231€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 70
Етаж: 2
Етажност: 4
Цена: 55000€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 73
Етаж: 3
Етажност: 4
Цена: 57125€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 102
Етаж: 1
Етажност: 4
Цена: 83353€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 117
Етаж: 3
Етажност: 4
Цена: 92746€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 121
Етаж: 2
Етажност: 4
Цена: 95890€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 126
Етаж: 1
Етажност: 4
Цена: 109000€
Продава
Вид на имота: Къща
Местоположение ПловдивБеломорски
Квадратура: 145
Етажност: 2
Цена: 170000€